Säätely

Kalastuksen säätely

Kalastusta voidaan rajoittaa eri syistä ja eri tahojen toimesta. 

Valtakunnallisella Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Karttapalvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset tai ELY-keskuksen määräämät kalastuskieltoalueet, mukaan lukien kalatalousalueiden ja ELY-keskusten vahvistamat rajoitukset. Lisää näistä alempana tällä sivulla. Myös vaelluskalavesistöihin liittyvät kalastusrajoitukset löytyvät Kalastusrajoitus-sivuilta. Kalastusrajoitukset voi myös tarkistaa kalatalousalueen karttasivulla. 

Lisäksi vesialeuiden omistajilla voi olla omat kalastussääntönsä. Näistä saat tietoa osatessasi heiltä kalastusluvat. Jos lupamääräykset ovat sallivammat kuin lain tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen määräykset sinun on noudattava lain ja ELY-keskuksen määräykset. 

Kalatalousalueen omat kalastusrajoitukset  

Kalatalousalue suosittelee, ettei yli 1,8 metriä korkeissa verkoissa käytetä alle 50 millimetrin solmuväliä. Suosituksella halutaan turvata kuhakannan tuotto, eli antaa kuhalle mahdollisuus kutea ennen saaliksi päätymistä.  

Seuraavat Inkoon kalatalousalueen kalastusrajoitukset ovat voimassa, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä: 

Vuoden ympäri – Koski- ja virtapaikat Ingarskilanjoen vesistössä, Solbergajoki mukaan lukien 
Kaikki kalastus kielletty. 
Meritaimenten suojelemiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2024.  

15.5.–15.6. Kyrkfjärden, Innanbäckviken, Svenviken, Fagerviken ja Nötöfladan  
Kaikki kalastus kielletty lukuun ottamatta vapakalastusta rannalta käsin. 
Kuhan lisääntymisen turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2024. 

1.8.–31.12. – Ingarskilanjoen vesistö, Solbergajoki mukaan lukien   
Kalastus verkoilla, rysillä ja katiskoilla kielletty. 
Meritaimenten suojelemiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2024. 

1.9.–30.11. – Ingarskilanjoen edusta  
Kaikki kalastus kielletty. 
Meritaimenten suojelemiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2024. 

Tarkempaa tietoa alueista Kalastusrajoitus.fi- palvelusta ja ELY-keskuksen päätöksestä

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevällinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Inkoon kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa, miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot pyydysten merkinnästä tästä.

Käsittele ja lopeta kala tai rapu asianmukaisesti

Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen. 

Saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla tavalla. Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa tai muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Lue lisää tästä.