Valvonta

Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalatalousalueen työtä. Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen. Jotta kalatalousalue voi valvoa kalastuksen luvallisuutta parhaalla tavalla, alueen on saatava vesienomistajalta tietoa heidän omista kalastusmääräyksistään. Ystävällisesti ottakaa yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan. Kalastuksenvalvonnalla tuetaan kalatalousalueen toimintaa kalastuksen kehittämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi. Sen lisäksi, että valvotaan kalastajien sekä vapaa-ajankalastajien, kotitarvekalastajien että ammattikalastajien sääntöjen noudattamista, kuuluu kalastuksenvalvojien tehtäviin tiedottaa paikallisista ja valtakunnallisista määräyksistä.

Kalatalousalueella on oma valvontavene ja on nimittänyt Kenneth Nordqvistin suorittamaan valvontaa. Nordqvist valvoo pääasiassa merialueita ja vastaa veneen hoidosta. Nordqvistin lisäksi kalatalousalue on palkannut Jason Holmströmin valvomaan Ingarskilan vesistöä ja sen ulkopuolista merialuetta. Kalatalousalue pyrkii laajentamaan yhteistyötä muiden kalatalousalueiden sekä Rajavartioston, poliisin, Metsähallituksen ja ELY-keskuksen kanssa. Viime vuosina kalatalousalue on budjetoinut noin 200 tuntia valvontaa vuositasolla. Sen lisäksi kalatalousalue myy valvontapalveluitaan Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueelle ja Tammisaari-Pohjan kalatalousalueelle.

Kiireettömissä asioissa voit olla yhteydessä kalatalousalueen valvojiin päiväsaikaan. Kiireellisissä asioissa, kehotamme ottamaan yhteyttä poliisiin tai merivartiostoon.

Inkoon kalatalousalueen kalastuksenvalvojien yhteystiedot:

Kenneth Nordqvist
puh: 050-331 9507
s-posti: kenneth.nordqvist(at)gmail.com

Jason Holmström (Ingarskilan vesistö)
puh: 040 570 8342
s-posti: jason.holmstrom(at)gmail.com

Kalatalousalue ottaa mielellään vastaan vesialueenomistajien omien valvojien tietoja, jotta valvontayhteistyötä voitaisiin kehittää. Ota yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan Gabi Lindholmiin.

Miten kalastuksenvalvojaksi?

ELY-keskukset vastaavat kalastuksenvalvojien toiminnan valvonnasta. Toimiakseen valvojana on osoitettava kokeella, että hallitsee kalastuksenvalvojan tehtäväalaan kuuluvat tiedot ja taidot. Vesialueen omistajalla on nykyään erittäin rajoittunut oikeus valvoa omia vesiä ilman valojan oikeuksia (oikeudet lueteltu kalastuslain 100 §). Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen yksityisen veden omistaja voi valvoa omia vesiä. Muut täytyy saada valtuutuksen valvoa. Valtuutuksen voi myöntää vesialueen omistaja (esimerkiksi osakaskunta) tai kalatalousalue.

Lisätietoa kalastuksenvalvonnasta ja kalastuksenvalvontakoulutuksista löydät Kalatalouden Keskusliiton sivuilta.