Kalastus

Yleiskalastusoikeudet ja kalastonhoitomaksu

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat niin kutsuttuja maksuttomia yleiskalastusoikeuksia.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla ja yhdellä vieheellä. Kalastonhoitomaksu on ikäperusteinen, ja alle 18-vuotiaat ja 70 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta (maksuvelvollisuus ei myöskään koske henkilöitä, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä).

Kaikkeen muuhun kalastukseen, kuten useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Paikalliset luvat

Verkkokalastuksen kalastusluvat Inkoon kunnan vesille voi ostaa kunnantalon infopisteestä.

Myös Metsähallituksella on kalastuslupa-alue Inkoon kalatalousalueella. Lisää tietoa Metsähallituksen pyydysluvasta: Eteläinen rannikkoalue 6005, löydät Metsähallituksen verkkosivuilta.

Kalataloualueella sijaitsee myös Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) alueita. Uuvin virkistysalueilla, joiden rannat jatkuvat Uuvin vesialueisiin, saa rannalta siikaa kalastettaessa käyttää lisämaksutta kolmea vapaa. Seisovien pyydysten (esim. verkkojen ja katiskoiden) asettaminen Uuvin vesialueille ei ole sallittua. Uuvin alueet löydät yhdistyksen kotisivuilta.

Kalastusrajoituksia

Alueella on voimassa useita määräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Tiedot saa Kalastusrajoitus.fi -sivulta sekä kalatalousalueen säätely– tai karttasivulta.

Kalastusrajoitus.fi antaa tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

Osakaskuntien kalastusluvat

Tähän tulee tietoa osakaskuntien kalastusluvista, sitä mukaa kun he ilmoittavat tietonsa kalatalousalueelle.