Omistajakorvaukset

Vesialueen omistajille maksetaan vuosittain korvaus siitä, että heidän kalavesiä hyödynnetään yleiskalastusoikeuksiin sekä kalastusopastoimintaan. Paikallinen viehekalastusrasitus vahvistetaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Omistajakorvaukset kerätään toisin sanoen kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Niin kauan kuin käyttö- ja hoitosuunnitelma ei ole lainvoimainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksyttävä jakoperusteet ennen kuin jako ja maksut voidaan suorittaa.

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan, istutuksiin ja myöhemmin myös käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen.

Mikäli vesialueenomistaja haluaa nostaa korvauksensa, on omistajalla lain mukainen velvollisuus ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle:

Kun kyseessä on yhteinen vesialue, vaatii kalatalousalue lisäksi valtakirjan, josta ilmenee kuka hoitaa asioita sekä mahdollisesti muitakin selvityksiä.

Omistajakorvaukset, jotka eivät ylitä 50 euroa jäävät kalatalousalueelle kalastuslain mukaan. 50 euroa ylittävät korvaussummat, joista ei ole sovittu mitään, vanhentuvat kolmen vuoden jälkeen ja jäävät siinä vaiheessa kalatalousalueen käyttöön.

Ilmoitus omistajakorvauksista

Lisätietoa Inkoon kalatalousalueen omistajakorvauksista saat ottamalla yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan.